Köszöntő

Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák!

Engedjék meg, hogy néhány gondolattal köszöntsem a 2022-es esztendő Nagygyűlését, melyet a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája szervez Siófokon. Azt az eseményt, ami szakmai életünk kiemelt és sokunk által várva várt rendezvénye. Számos tapasztalatot oszthatunk meg egymással, hiszen ismét szekcióülések keretében nyílik lehetőségünk az egyes szakterületek aktuális tudományos problémáinak megvitatására. Találkozunk, immár személyesen is, mely élmény hosszú hónapokon át nem adatott meg a koronavírus okozta világjárvány miatt közösségünknek.

Számos új kihívásnak kellett megfelelnie az orvostársadalomnak ebben az időszakban, mely nem csupán embert próbáló helyzetek elé állította a szakmát, hanem átértékelte az orvosi hivatás mibenlétét saját magunk és a társadalom számára egyaránt. Elfogultság nélkül mondhatjuk, orvosnak lenni ma valóban megkülönböztetett szolgálatot jelent. Céljaink erkölcsi értéke életekben, az egészségben eltöltött években, évtizedekben mérhető, ami a világjárvány szorongató időszakában sokkal inkább kézzelfoghatóvá vált betegeink számára. A gyógyító szakma soha nem látott eredményei, technológiai újításai által egyre nagyobb hatalommal bír a gyógyításban. Másrészt szinte naponta megéli a végesség tapasztalatát, felfedezve korlátait. A születés és a halál olyan időbeli határok, amelyek valóságosan és kíméletlenül megmutatják ezeket a bizonyos korlátokat. A szülész-nőgyógyász szakma sok tekintetben igen szerencsés, hiszen a születés felemelő pillanatában és boldogságában osztozhat a szülő nővel, az újszülött gyermekkel és annak családjával. Ugyanakkor az emberi természethez elidegeníthetetlenül tartozó szenvedésben, fájdalomban is része van gyógyító munkája során. Az orvosi hivatás szakmai, erkölcsi és lelki tartalma válik támasszá, melynek segítségével beteljesíthetjük azt a kivételes rendeltetésünket, hogy meghaladjuk saját korlátjainkat.

Nehéz időszak áll mögöttünk, de ebből az elmúlt közel két esztendőből nagyon sokat tanulhattunk szakmailag és emberileg egyaránt. Vannak veszteségeink, fájdalmaink, de vannak olyan élményeink, sőt eredményeink, melyet csak ebben a rendkívüli helyzetben élhettünk meg. A világjárvány minden nehézsége és vesztesége ellenére nagy lehetőséget is felkínált a szakma számára. A megújulás, az átértékelés lehetőségét. Az egymás iránti szolidaritást, a fokozott türelmet, az együttérzést egy rendkívüli helyzetben.

Kívánom, hogy a személyes találkozás örömével, hasznos tudás- és ismeretanyaggal gazdagodjanak a Magyar Nőorvos Társaság idei Nagygyűlésén!

Tisztelettel:

Prof. Dr. Bódis József
az MNT elnöke

Kedves Kollégák!, Kedves Barátaink!

A pandémia szorításában nagy bizakodással fogunk neki a Magyar Nőorvos Társaság Nagygyűlésének szervezéséhez. Az utóbbi két évben sajnálatos módon a személyes megjelenéssel járó tudományos rendezvények sorra maradtak el, így többnyire csak az online térben tudtunk találkozni. Nem kell bizonyítanunk, hogy ennek varázsa messze elmarad a személyes megjelenéssel, baráti beszélgetésekkel társuló rendezvényekéhez képest. Az a szerencse és egyben megtiszteltetés érte Szegedi Tudományegyetem Szülészeti

és Nőgyógyászati Klinikáját, hogy a Nagygyűlést 2022-ben mi szervezhetjük. A helyszínt a már ismert és bevált siófoki Hotel Azúr adja, mely minden tekintetben megfelel a rendezvény elvárásainak. A feladat adott, a korábbi szervezők meglehetősen magasra tették a lécet. Megpróbáljuk újra tudományossá, barátivá és nem utolsósorban személyessé tenni a rendezvényt, bízva abba, hogy a pandémia okozta megszorítások már csak a múlt történetei lesznek. Alkalom nyílik a különféle szekciók bemutatkozására, a korábbi évekhez hasonlóan, illetve felkért előadásokban a napjainkat foglalkoztató tudományos és betegellátási problémák megtárgyalására. Mindenképp szeretnénk megrendezni a méltán népszerű ”kerekasztal” szekciót is. A szakmai tanácskozást követően a fakultatív programok kulturális szempontból is feltöltődést és kikapcsolódást nyújtanak a Balaton partján. Jó lesz újra együtt lenni barátainkkal. Mindenkit szeretettel várunk májusban Siófokon.

Tisztelettel:

Prof. Dr. Németh Gábor
a Nagygyűlés elnöke